Dr Marcin Fabjański

Temat: Nowa obecność - medytacja i filozofia współistnienia z naturą

Podczas wykładu na Festiwalu:

Wykład opowiada o tym jak inteligentnie łączyć uwagę z refleksją nad stylem życia na nowe czasy, gdy katastrofa klimatyczna każe nam przemyśleć na nowo nasze miejsce w naturze. Nauczycie się:
(1) szybkiego rozpoznawania poziomu napięcia oraz stopnia oderwania od kontaktu z życiem, oraz tego jakie są skutki tego oderwania dla nas i planety.

(2) sprawnego przechodzenia do pogłębionej medytacji i inteligentnego wchodzenia w relację z naturą.
Dowiecie się czym jest inteligencja otwartego źródła, połączenie z którą przynosi nam spokój, klarowność myślenia, mądre działanie (bez nadmiaru lub niedomiaru) i jak poczuć jej działanie w sobie.
Odbędziemy sesję medytacji pierwiastków, która łamię barierę między nami a środowiskiem.

 

O prelegencie:

Dr Marcin Fabjanski napisał doktorat z filozofii porównawczej i spędził ponad dwa lata na intensywnych odosobnieniach medytacyjnych w klasztorach i centrach medytacyjnych w Azji, USA i Europie. Jest autorem pierwszego polskiego poradnika filozofii praktycznej pt. „Stoicyzm uliczny”, innych książek. Powtórzył pieszą wędrówkę śladami niemieckiego filozofa Johanna Gottlieba Fichte z Lipska do Königsbergu. Wykłada gościnnie na rzymskich uniwersytetach, pisze dla polskich magazynów. Jest twórcą Apenińskiej Szkoły Żywej Filozofii w Trevi nel Lazio, niedaleko Rzymu.

www.selfoff.com

Sprawdź program 4. edycji Festiwalu Wibracje.

Festiwal Wibracje

 

Dołącz do nas! Kup bilet