• Anna Sierpowska & Marta Sito

  Temat: Żyj Pełnią Siebie. Praca z Ciałem w nurcie analizy bioenergetycznej Lowena

  Żyj Pełnią Siebie. Puść napięcia zapisane w ciele i wzmocnij energię życia.

  Zapraszamy na warsztat Pracy z Ciałem w nurcie analizy bioenergetycznej Lowena.

  Procesy energetyczne zachodzące w ciele związane są ze stanem żywotności w ciele. Im więcej żywotności osoba posiada, tym większą energią dysponuje i odwrotnie. Sztywność lub chroniczne napięcie zmniejsza żywotność i obniża poziom energii.

  A.Lowen

  Warsztat połączony z doświadczeniem bycia i objęcia bezpiecznie energii płynącej z czucia, z bycia w kontakcie.  „Żyj Pełnią Siebie – puść napięcia zapisane w ciele i wzmocnij energię życia”
  jest zaprojektowanym procesem składającym się z 3 części w trakcie którego krok po kroku będziemy pogłębiać kontakt z ciałem i potęgą energii życiowej.

  KORZYŚCI Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

  – pogłębienie kontaktu z ciałem i energią życiową
  – odkrywanie emocjonalnych związków z symptomami pojawiającymi się w ciele
  – zwiększenie pojemności na czucie emocji do pełni życia i do śmierci

  – wzmacniani ugruntowania i wewnętrznej stabilności
  – dotarcie do podłoża napięć w ciele i ich uwalnianie

  – intlektualne i fizyczne doświadczenie pracy z ciałem według A. Lowens, dzięki unikalnej formule spotkań

   Głosy Prowadzący

  Anna Sierpowska – Nauczycielka Movement Medicine (praktyki świadomego ruchu i obecności), Medicine Woman, Facylitatorka i Studentka certyfikowanego Szkolenia w Analizie Bioenergetycznej akredytowanego przez Florida Society for Bioenergetics Analysis.

  Marta Sito – Absolwentka certyfikowanego Szkolenia w Analizie Bioenergetycznej akredytowanego przez Florida Society for Bioenergetics Analysis.

  PRZECIWWSKAZANIA DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
  – terapia psychotropowa i stany psychotyczne
  – ciąża i połóg
  – aktualnie trwające stany ostre i podostre

  Bioenergetyka jest metodą ekspresyjną, więc osoby wrażliwe na krzyk i intensywność prosimy o uważność.

  Ograniczona liczba osób uczestniczących w zajęciach.

   

  PRZECIWWSKAZANIA DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
  – terapia psychotropowa i stany psychotyczne
  – ciąża i połóg
  – aktualnie trwające stany ostre i podostre.

  Bioenergetyka jest metodą ekspresyjną, więc osoby wrażliwe na krzyk i intensywność prosimy o uważność na siebie.

   

  Festiwal Wibracje

  Dołącz do nas! Kup bilet