Do końca tury zostało: [waiting name="Wibracje 5.0"]

Anna Sierpowska & Marta Sito

Temat: Żyj Pełnią Siebie. Praca z Ciałem w nurcie analizy bioenergetycznej Lowena

Żyj Pełnią Siebie. Puść napięcia zapisane w ciele i wzmocnij energię życia.

Zapraszamy na warsztat Pracy z Ciałem w nurcie analizy bioenergetycznej Lowena.

Procesy energetyczne zachodzące w ciele związane są ze stanem żywotności w ciele. Im więcej żywotności osoba posiada, tym większą energią dysponuje i odwrotnie. Sztywność lub chroniczne napięcie zmniejsza żywotność i obniża poziom energii.

A.Lowen

Warsztat połączony z doświadczeniem bycia i objęcia bezpiecznie energii płynącej z czucia, z bycia w kontakcie.  “Żyj Pełnią Siebie – puść napięcia zapisane w ciele i wzmocnij energię życia”
jest zaprojektowanym procesem składającym się z 3 części w trakcie którego krok po kroku będziemy pogłębiać kontakt z ciałem i potęgą energii życiowej.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

– pogłębienie kontaktu z ciałem i energią życiową
– odkrywanie emocjonalnych związków z symptomami pojawiającymi się w ciele
– zwiększenie pojemności na czucie emocji do pełni życia i do śmierci

– wzmacniani ugruntowania i wewnętrznej stabilności
– dotarcie do podłoża napięć w ciele i ich uwalnianie

– intlektualne i fizyczne doświadczenie pracy z ciałem według A. Lowens, dzięki unikalnej formule spotkań

 Głosy Prowadzący

Anna Sierpowska – Nauczycielka Movement Medicine (praktyki świadomego ruchu i obecności), Medicine Woman, Facylitatorka i Studentka certyfikowanego Szkolenia w Analizie Bioenergetycznej akredytowanego przez Florida Society for Bioenergetics Analysis.

Marta Sito – Absolwentka certyfikowanego Szkolenia w Analizie Bioenergetycznej akredytowanego przez Florida Society for Bioenergetics Analysis.

PRZECIWWSKAZANIA DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
– terapia psychotropowa i stany psychotyczne
– ciąża i połóg
– aktualnie trwające stany ostre i podostre

Bioenergetyka jest metodą ekspresyjną, więc osoby wrażliwe na krzyk i intensywność prosimy o uważność.

Ograniczona liczba osób uczestniczących w zajęciach.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
– terapia psychotropowa i stany psychotyczne
– ciąża i połóg
– aktualnie trwające stany ostre i podostre.

Bioenergetyka jest metodą ekspresyjną, więc osoby wrażliwe na krzyk i intensywność prosimy o uważność na siebie.

 

Festiwal Wibracje

Dołącz do nas! Kup bilet