Sprzedaż biletów kończy się za

Michał Konkel

Temat: Wybrane polskie grzyby lecznicze

O wykładach:

1. Wybrane polskie grzyby lecznicze

Wykład skupia się na prezentacji i analizie właściwości terapeutycznych grzybów, które można znaleźć w polskiej mykobiocie. Metoda prezentacji obejmuje omówienie różnych gatunków grzybów, ich charakterystycznych cech, a także potencjalnych zastosowań w medycynie naturalnej i fitoterapii.
Główne punkty obejmują:
Identyfikacja grzybów: nauka o rozpoznawaniu grzybów leczniczych dostępnych w Polsce, z uwzględnieniem ich morfologii i miejsc występowania.
Właściwości lecznicze: szczegółowe omówienie bioaktywnych składników grzybów, takich jak polisacharydy, terpeny czy antyoksydanty, które mogą wspomagać zdrowie.
Praktyczne zastosowanie: przykłady, jak można wykorzystać te grzyby w codziennej diecie lub jako część domowych kuracji na różne dolegliwości.
Badania i studia przypadków: prezentacja badań naukowych, które ilustrują skuteczność grzybów leczniczych w praktyce.
Korzyści z uczestnictwa w takim wykładzie:
Zwiększenie wiedzy o lokalnych zasobach naturalnych i ich potencjale leczniczym.
Umiejętność stosowania grzybów w praktyce zielarskiej, co jest szczególnie wartościowe dla osób zainteresowanych naturalnymi metodami leczenia.
Inspiracja do dalszej edukacji i eksploracji w dziedzinie fitoterapii i mykoterapii.

2. Dlaczego grzyby nie działają

Wykład skupia się na analizie błędów popełnianych szczególnie przez osoby początkujące w dziedzinie mykoterapii, które mogą prowadzić do wadliwego lub nieskutecznego działania preparatów grzybowych. Celem takiego wykładu jest uświadomienie uczestników o pułapkach i wyzwaniach związanych z odpowiednim stosowaniem grzybów w celach leczniczych.
Główne punkty wykładu:
Nieprawidłowa identyfikacja grzybów: omówienie, jak pomyłki w rozpoznawaniu gatunków mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Błędy w przygotowaniu: analiza najczęstszych błędów w przygotowywaniu ekstraktów i naparów, które mogą obniżyć skuteczność leczniczą grzybów.
Niewłaściwe dawkowanie: wskazanie na temat wpływu nadmiernego lub niedostatecznego dawkowania na skuteczność terapeutyczną oraz możliwe skutki uboczne.
Ignorowanie kontekstu medycznego: wyjaśnienie, jak brak uwzględnienia indywidualnego stanu zdrowia, innych stosowanych leków czy chorób może wpływać na działanie grzybów.
Oczekiwania vs rzeczywistość: omówienie realnych możliwości terapeutycznych grzybów w porównaniu do przesadnych oczekiwań, które mogą prowadzić do rozczarowania wynikami.
Korzyści z uczestnictwa w takim wykładzie:
Poprawa umiejętności identyfikacji i przygotowania grzybów w celu maksymalizacji ich skuteczności.
Zwiększenie świadomości o potencjalnych ryzykach związanych z nieprawidłowym stosowaniem grzybów.
Dostosowanie oczekiwań do rzeczywistych możliwości terapeutycznych grzybów.

O prelegencie:

Z wykształcenia biolog, archeobotanik. Z zawodu zielarz-fitoterapeuta oraz grzyboznawca. Edukator ziołolecznictwa i mykoterapii. Pod szyldem „Słowiański Zielnik” prowadzi prelekcje, warsztaty oraz zajęcia terenowe z zakresu ziołolecznictwa, roślin przydatnych w surwiwalu, czy medycyny w czasie katastrof i na wypadek wojny. Propagator „Supermarketu Natura”, czyli świadomego i rozważnego korzystania z zasobów oferowanych nam przez przyrodę. Nabyte wykształcenie pozwala mu niezwykle sprawnie poruszać się w dziedzinie zielarstwa,
ziołolecznictwa, fitoterapii i mykoterapii, zarówno w wymiarze teoretycznym, praktycznym, jak i w terenie. Swą karierę postanowił związać z edukacją ukierunkowaną na aspekty fitoterapii oraz szerzeniem wiedzy na temat roślin i grzybów.
Stale współpracuje między innymi z Grodziskiem w Owidzu, bibliotekami w Wejherowie i Pucku, czy Radiem Gdańsk. Jest wykładowcą w TEB Edukacja w Gdyni. Dodatkowo prowadzi liczne wykłady, warsztaty i zajęcia terenowe, a także kanał Youtube, gdzie mówi o ziołach oraz grzybach, przedstawia ich historie oraz opowiada o ich pochodzeniu. Ukazuje jak, w prosty sposób, wykonać skuteczne preparaty, a także uczy poszanowania przyrody, kontaktu z naturą oraz przedstawia pożytki, jakie możemy z niej czerpać przy zachowaniu rozsądku, umiaru i szacunku do otaczającego nas świata.
Więcej dowiesz się na stronie: www.slowianskizielnik.pl

Poznaj innych prelegentów Strefy Alchemisty Zdrowia:

Beata Pawlikowska

Kasia Banaś – Sianko

Jakub Babicki

Bartosz Zadurski

Odkryj Artystów Sceny Muzycznej:

Evan Hatfield

Yael Deckelbaum

Esta Polyesta

Gooral & Paprodziad

Dołącz do nas! Kup bilet