Sprzedaż biletów kończy się za

Anna Sierpowska & Witold Dąbrowski

Temat: 𝐄𝐍𝐆/𝐏𝐋 Bioenergetyka Lowena – warsztaty pracy z ciałem

O warsztacie ” Bioenergetyka Lowena – warsztaty pracy z ciałem. Wolność mam na imię”

Od dzieciństwa uczymy się odcinać ból, rozpacz, wściekłość i lęk. To co zagrażające i trudne dla świata od którego jesteśmy jako dzieci zależni. W trakcie dorosłego życia próbujemy odzyskać umiejętność przywoływania do siebie poczucia bezpieczeństwa, odczuwanie miłości i akceptację dla nas samych i jednocześnie tworzyć wspierające relacje. Psychoterapeutyczna praca z ciałem  toruje drogę do czucia – my nie „mamy” ciała, my jesteśmy ciałami.

Uziemienie, Oddychanie i Wibracja, to trzy podstawowe zasady Bioenergetyki.

Głęboki oddech, Gracja płynąca ze swobodnego ruchu i Otwarcie serca – bo dopiero z otwartym sercem w pełni odczuwamy życie. Praca z ciałem w nurcie lowenowskim (analiza bioenergetyczna – zarówno praca z ciałem jak i ujęcie analityczne naszych przeżyć wynikających z historii)  jest osią skierowaną do odzyskania połączenia z poczuciem samostanowienia – Wolności w czuciu- oddechu, wibracji, i połączenia z sercem.  Ćwiczenia bioenergetyczne zwiększają świadomość ciała, rozwijają ekspresję i integrację psychofizyczną.

W swojej praktyce kierujemy się intencją wzmacniania pojemności na przeżywanie życia i ekspresji uczuć. Wszystko to jest długim procesem odzyskiwania swojej wolności do samostanowienia, czucia zgodnie ze swoją indywidualną jakością. Powstrzymywani przez dojmujący lęk, trwamy często w oddzieleniu od naszej naturalnej żywotności, a to powstrzymuje nas od czucia – zarówno trudnych uczuć jak i tego czego pragniemy w życiu. jakie przynoszą uczucia.

Wspólnie prowadzimy projekt pracy z grupami. Widzimy wielką wartość w doświadczaniu swojego ciała, korzystając z narzędzi bioenergetyki lowenowskiej.

„Poprzez eksplorację swego osobistego piekła, przez zejście do głębin swego istnienia ze światłem świadomości, piekło zostanie obalone. Podobnie jest ze stłumionymi uczuciami: gdy tylko zostaną sprowadzone do świadomości i zaakceptowane, nie mogą już dłużej nas dręczyć.” A. Lowen

O metodzie
Bioenergetyka Lowena odnosi się do podstawowych funkcji ciała, takich jak oddychanie, motoryka, emocje, ekspresja. Łączy analizę osobowości i charakteru z technikami pracy z ciałem. Rozpoznaje i uwalnia chroniczne napięcia mięśniowe.

Według Lowena każdy rodzaj lęku (opuszczenie, unicestwienie, poddanie) wpływa na nasze ciała w charakterystyczny sposób.

Lęk manifestuje się, gdy w dzieciństwie
dochodzi do złamania pięciu podstawowych praw:
-prawa do istnienia
-prawa do bycia bezpiecznym
-prawa do bycia wolnym
-prawa do niezależności
-prawa do sięgania

Każde złamanie prawa frustruje dziecko i wywołuje w ciele fizyczną reakcję, na której
później niczym zbroja nabudowywać się może mechanizm obronny. Bioenergetyka ujmuje funkcjonowanie psychiczne człowieka w kategoriach ciała i energii. Zakłada, że źródłem depresji, utraty tożsamości i nerwic jest tłumienie uczuć, przejawiające się poprzez chroniczne napięcia mięśniowe, blokujące swobodny przepływ energii. Od dzieciństwa uczymy się odcinać ból, rozpacz i lęk, obserwujemy też sobie jakzyskać poczucie bezpieczeństwa, miłość i akceptację. Nie „mamy” ciała, jesteśmy ciałami. W bioenergetyce stosuje się dotyk i nacisk na napięte mięśnie podczas głębokiego oddychania, przyjmuje się specjalne pozycje. Ćwiczenia zwiększają świadomość ciała, rozwijają ekspresję i integrację psychofizyczną.

O prowadzących:

Anna Sierpowska
Certyfikowana Nauczycielka Movement Medicine – praktyki świadomego ruchu i
obecności ze Szkoły Yaacova & Susannah Darling Khan. Terapeutka pracy z ciałem, facylitatorka grup w nurcie psychoterapii poprzez ciało, w Szkoleniu Analizy Bioenergetycznej, akredytowanego przez Florida Society for Bioenergetics Analysis.

Praktyczka pracy z ciałem w oparciu o techniki powięzione, polinezyjski bodywork MA-URI, podejścia Laban Bartenieff, medytacji Mindfulness i slow joggingu. Prowadzi ceremonie transformacji poprzez ruch i dotyk, projekty muzyczne oraz autorką audycję w Radiospacji – Body Talks. Jestem współautorką innowacyjnej pozycji dla liderów i osób zorientowanych na życie pełnią – „Rezyliencja – śnieżka lidera”

W swojej praktyce kieruje się intencją odkrywania i wzmacniania radykalnej akceptacji i czucia autentyczności życia. Z wdzięcznością i odpowiedzialnością kieruje swoją pracę

Witold Dąbrowski
W mojej pracy terapeutycznej wykorzystuję metodę pracy z ciałem Alexandra Lowena. Uważam, że kontakt z ciałem jest kluczem do zrozumienia siebie, swoich emocji i wewnętrznych procesów przetwarzania rzeczywistości, które, świadomie lub nieświadomie, stosujemy by organizować własny świat. Czucie ciała pozwala powrócić do siebie i znaleźć oparcie w przeżywanych trudnościach, odnaleźć wewnętrzny kompas nadający kierunek i sens przeżywanym doświadczeniom. Pozwala także rozpoznać wzorce, które powtarzamy w naszym życiu. Prowadząc ćwiczenia staram się być towarzyszem podróży na drodze do kontaktu z samym sobą. Jestem magistrem filozofii na UW i facylitatorem metody Aleksandra Lowen’a akredytowanym przez Florida Society Bioenergetics Analysys, w trakcie szkolenia na psychoterapeutę indywidualnego. Kocham pracę z grupą wierząc, że spotkanie w demokratycznym kręgu jest potężnym narzędziem wewnętrznej transformacji.

wibracje festwial 2023

 

 

 

 

 

Sprawdź kurs z Anną Sierpowską w naszej Akademii Online: 

Anna Sierpowska: Transformująca moc świadomego ruchu + E-Book

Sprawdź pozostałych prelegentów festiwalu:

Kasia Burzyńska i Yuliya Dzichkouskaya – Festiwal Wibracje-Bliskość w ruchu
Tomasz Kierzkowski – Festiwal Wibracje – Nowa ziemia
Marta Pociejewska i Marcin Wojewoda – Festiwal Wibracje – Tai Chi & Qigong
Paulina Święcańska – Festiwal Wibracje Animal Flow
Forum ekowiosek i permakultury – Festiwal Wibracje
Nitya Patrycja Pruchnik – Festiwal Wibracje – Warsztat
Marcin Kacprzyk – Festiwal Wibracje
Phao Sanato – Festiwal Wibracje – Warsztat wokalno-ruchowy
Szymon Bujalski – Festiwal Wibracje – Zmiany klimatyczne
Marcin Krzeszewski – Festiwal Wibracje – Permakultura

Dołącz do nas! Kup bilet