Sprzedaż biletów kończy się za

Anna Sierpińska

Temat: Zmiany klimatu

Zapraszamy na ważne wykłady zwiększające wiedzę na temat zmiany klimatu.

1. Klimat na talerzu

Jak produkcja żywności przyczynia się do zmiany klimatu?

– emisje gazów cieplarnianych związanych z rolnictwem,

– inne problemy środowiskowe związane z rolnictwem (np.: zanieczyszczenie wody),

– ślad węglowy produktów żywnościowych – które mają najwyższy, które najmniejszy i od czego to zależy,

– jak zmiana diet ludzi na świecie, w Europie mogłaby przyczynić się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości środowiska,

– co można samemu zrobić żeby obniżyć swój ślad węglowy związany z jedzeniem

2. Sprawiedliwość klimatyczna

Kto ponosi największy koszt zmiany klimatu?

– które państwa są w największym stopniu odpowiedzialne za obecną zmianę klimatu (emisje historyczne),

– które państwa ponoszą największe konsekwencje zmiany klimatu,

– jak konsekwencje zmiany klimatu pogarszają jakość życia ludzi,

– na czym polega sprawiedliwość klimatyczna i o co walczą biedniejsze państwa?

– czy polityka międzynarodowa uwzględnia potrzeby biedniejszych państw

– jak społeczności w biedniejszych państwach radzą sobie z konsekwencjami zmiany klimatu

– wiedza ludów rdzennych jako nowy obszar uwzględniany w naukowych opracowaniach dotyczących mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu,

– co możemy zrobić żeby pomóc ludziom z biedniejszych państw

 

O prelegentce:

Ekspertka w temacie wpływu zmiany klimatu na środowisko przyrodnicze (kwestie dotyczące m.in. bioróżnorodności, rolnictwa, zdrowia ludzi i zwierząt). Popularyzatorka nauki, od 8 lat związana z portalem „Nauka o klimacie”. Laureatka (wraz z zespołem) konkursu Popularyzator Nauki w 2017 r. i POP Science w 2022 r. Absolwentka warszawskiej SGGW. www.naukaoklimacie.pl

Sprawdź innych prelegentów Strefy Wiedzy:

Szymon Bujalski

Mikołaj Basiński

bilety kolekcjonerskie wibracje

Dołącz do nas! Kup bilet