Najnowsze polskie badanie o wpływie psychodelików na świadomość człowieka.

Psychodeliki a świadomość

Jan Szczypiński na Festiwalu Wibracje poprowadzi wykład nt korelacji między zażywaniem psychodelików, a naszymi emocjami i ich świadomością.

Jan Szczypiński wraz z kolegami: grupą badaczy z LOBI Nencki Institute, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, WeedTeam Uniwersytetu SWPS i C-LAB Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili badanie w formie ankiety internetowej, dotyczące relacji pomiędzy zażywaniem psychodelików a reaktywnością emocjonalną i samoświadomością. W ciągu kilku tygodni ankietę wypełniło ponad 3 500 osób! Oto co piszą o wynikach swoich badań:

Miło jest nam poinformować, że wyniki badania zostały właśnie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Journal of Psychopharmacology! Nasze analizy wykazały, że użytkownicy psychodelików, w porównaniu do osób które nigdy ich nie przyjmowały, charakteryzują się bardziej pozytywną reaktywnością emocjonalną, niższą tendencją do ruminacji, a wyższą do autorefleksji. Dzięki uzyskaniu danych od tak wielu osób byliśmy w stanie stworzyć rzetelne modele statystyczne wykazujące, że efekty związane z zażywaniem psychodelików nie mogą być wytłumaczone przez zmienne demograficzne, zażywanie innych substancji psychoaktywnych lub praktykowanie medytacji.

Ponadto odnotowaliśmy, że siła obserwowanych efektów w reaktywności emocjonalnej i samoświadomości rośnie wraz ze wzrostem intensywności przeszłych doświadczeń wywołanych psychodelikami.

Jednocześnie warto podkreślić, że zastosowana metoda badawcza jest metodą korelacyjną i nie pozwala na wyciąganie wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym, a także że pomimo ogólnie pozytywnych efektów zaobserwowanych w badaniu, zażywanie psychodelików może mieć także negatywne skutki. Zachęcamy do lektury!

Jest to pierwszy artykuł naukowy dotyczący psychodelików opublikowany przez nasz zespół, ale mamy nadzieję że nie ostatni. Jest to również pierwszy w Polsce (sic!) artykuł naukowy opisujący wyniki badań prowadzonych na użytkownikach psychodelików. Obecnie realizujemy badania z wykorzystaniem technik neuroobrazowania – elektroencefalografii (EEG) i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Ponadto planujemy kolejne badania ankietowe, podczas których znów będziemy liczyć na Waszą pomoc.

 

Artykuł jest dostępny pod poniższymi linkami:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/02698811221089034

https://www.researchgate.net/publication/360235275_2021_-_Naturalistic_use_of_psychedelics_is_related_to_emotional_reactivity_and_self-consciousness_the_mediating_role_of_ego-dissolution

Na Wibracjach

Zapraszamy na wykład Jana Szczypińskiego na Festiwalu Wibracje 2022, podczas którego to badanie zostanie dokładnie omówione oraz inne kwestie związane z zastosowaniem psychodelików do celów terapeutycznych.

jan szczypiński psychodeliki

 

Jan Szczypiński MSc,

PhD Candidate at Laboratory of Brain Imaging (LOBI)

Nencki Institute of Experimental Biology
Pasteur 3, 02-093 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 5892 235
http://lobi.nencki.gov.pl/

 

Sprawdź cały program Festiwalu Wibracje