Sprzedaż biletów kończy się za

dr Artur Bartoszewicz

Temat: Gospodarka globalna, suwerenność rolna i pieniądz cyfrowy

O prelegencie:

dr Artur Bartoszewicz – doktor nauk ekonomicznych, ekspert polityki publicznej, finansów publicznych, pomocy publicznej i zarządzania strategicznego, adiunkt w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ekspert ds. oceny projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Członek Rady NCBiR. Posiada bogate doświadczenie w projektach private equity, public affairs i inwestycjach infrastrukturalnych. Autor książek i publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz. Sporządził ponad 100 ekspertyz i ewaluacji z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, finansów publicznych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego, strategii i planów wieloletnich na rzecz administracji rządowej i samorządowej. Jest autorem 35 recenzowanych artykułów naukowych. Uznany ekspert ekonomiczny prezentujący swoje poglądy w mediach krajowych: prasie, radio i telewizji. 

Dołącz do nas! Kup bilet