Dominika Brzeżańska

Temat: TimeWaver

Pole informacyjne
W XX wieku fizyka kwantowa dowiodła, że na najgłębszym poziomie rzeczywistość nie jest zbudowana z
materii, a z informacji. Podstawę całego stworzenia stanowi tak zwane pole informacyjne, które jest
ukształtowane przez świadomość. A więc to informacja kontroluje materię.

Jak działa system TimeWaver?
Marcus Schmieke – fizyk i filozof, twórca systemu TimeWaver, opracował na nowo teorię Burkharda Heima,
eksperymentował też ze zwierciadłami Mikołaja Kozyriewa (badacza zagadek czasoprzestrzeni). Znalazł
także wiele punktów stycznych do swoich przemyśleń z teorią zbiorowej nieświadomości C.G. Junga oraz
polem morfogenetycznym Ruperta Sheldrake’a.
Kluczową częścią TimeWavera są trzy kwantowo-fizykalne obwody rezonansowe i to one kontaktują się z
Polem Informacyjnym. Dwie diody białego szumu zostały udoskonalone dzięki zastosowaniu zwierciadeł
Kozyriewa, ale ewenementem na skalę światową jest trzeci obwód rezonansowy. Drgają w nim bowiem nie
elektrony mające masę i ładunek, a fotony, które są lżejsze i delikatniejsze.
W ten sposób w systemie TimeWaver, oprócz dwóch elektronicznych diod białego szumu mamy unikalny
kwantowy rezonator świetlny, sięgający niedostępnych dotąd poziomów globalnego pola informacyjnego.
TimeWaver Med ma bardzo bogatą paletę możliwości. Skanując ciało fizyczne, wskaże nam zarówno
prawdopodobne miejsca stanów zapalnych, jak i chronicznych dysfunkcji. Określi fizyczny problem, który
powoduje chorobę: wirusy, pasożyty, metale ciężkie, niedobory witamin, enzymów, alergeny.
Medyczne bazy danych obejmujące częstotliwości dziesiątek tysięcy wpisów dotyczą narządów, tkanek,
komórek, całej biochemii, ale również leków, akupunktury, homeopatii, ziół itd.
TimeWaver korzystając także z wielu tysięcy wpisów na poziomach psychicznym, duchowym czy
karmicznym pomaga ustalić zdarzenia w życiu, które pozostawiły traumę realizującą się na poziomie
fizycznym. TimeWaver Med umożliwia także pracę z czakrami i meridianami.
W w wyniku współpracy Markusa Schmieke z portugalskim naukowcem i lekarzem Nuno Niną posiadającym
też zdolności jasnowidzenia powstał system TimeWaver Frequency. Według Nuno Niny głębsze przyczyny
choroby tkwią w urazach emocjonalnych i traumie z okresu dzieciństwa oraz okresu prenatalnego. Napięcie
psychiczne, prowadzi do zakwaszenia tzw. macierzy międzykomórkowej, czyli braku wolnych jonów
ujemnych. Celem elektroterapii jest przywrócenie zdrowego środowiska komórkowego, prawidłowego
napięcia błon komórkowych i zapewnienie swobodnego dostępu składników odżywczych do komórek.
Jednoczesna wielowymiarowa analiza wszystkich poziomów: fizycznego, energetycznego, emocjonalnego,
mentalnego i duchowego pacjenta, stwarza możliwości terapii na niespotykaną w ostatnich dziesięcioleciach
skalę. Urządzenie Timewaver jest najbardziej zaawansowaną technologią w tym zakresie. Jest to terapia
nieinwazyjna, pozbawiona skutków ubocznych, odbudowująca szybko i efektywnie system samoregulacji i
samoregeneracji organizmu, przywracająca zdrowie i wysoką jakość życia. W ciągu kilku minut otrzymujemy
analizę na poziomie energetycznym (diagnostyka i terapia), owocuje to niebywałymi rezultatami w
codziennej praktyce lekarskiej.
W naszym kraju działa kilkunastu specjalistów, którzy wykorzystują z powodzeniem systemy Time Waver w
różnych konfiguracjach mając już na koncie spektakularne sukcesy. Na festiwalu Wibracje w trakcie wykładu
Dominiki Brzeżańskiej – Prezesa TimeWaver Polska omówiona zostanie głównie wersja TimeWaver Med, a
na stoisku będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania i doświadczyć działania wszystkich wariantów TimeWavera, także zminiaturyzowanej.

Dołącz do nas! Kup bilet