Znamy zalecenia medycyny ludowej nt stosowania postu, który ma oczyszczać ciało. Teraz potwierdza to także medycyna akademicka. Autofagia – to mechanizm, dzięki któremu organizm poddaje recyklingowi odpady, toksyny, uszkodzone składniki komórek.  Przełomowe badania w University of Southern California wykazały, że 3-dniowy post regeneruje cały układ odpornościowy (uczestnicy badania robili głodówki co 2-4 dni, przez okres 6 miesięcy).

Profesor Longo z University of Southern California wyjaśnia:

„Kiedy głodujesz, organizm stara się oszczędzać energię, a jedną z rzeczy, które może zrobić, aby oszczędzać energię, jest recykling wielu komórek odpornościowych, które nie są potrzebne – szczególnie te, które mogły zostać uszkodzone”

Na bazie tych badań wysnuto wnioski, że cykliczny 72-godzinny post urozmaicony odżywczą dietą na co dzień, może być skuteczną metodą na regenerację układu odpornościowego.

Czym jest autofagia

Autofagia, zwana również autofagocytozą (gr.autós- sam), jest procesem katabolicznym polegającym na kontrolowanym rozkładzie przez komórkę cząsteczek chemicznych, fragmentów komórki i organelli komórkowych.

Co to właściwie znaczy?
Jest to naturalna metoda, polegająca na pozbywaniu się przez organizm wszelkich odpadów.
W dosłownym tłumaczeniu nazwiemy proces ten “samozjadaniem”. Komórka trawi uszkodzone lub obumarłe elementy jej struktury.

Procesy autofagii dzieli się na trzy grupy:
→ autofagia zależna od białek opiekuńczych
→ mikroautofagia
→ makroautofagia

Z punktu widzenia człowieka, najważniejsza jest makroautofagia i to ona, jako pierwsza z wyżej wymienionych grup, została zauważona przez belgijskiego lekarza, cytologa, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny – Christiana de Duve.

“Ten uczony pochodzący z Belgii (Uniwersytet Katolicki w Leuven) sporą część swojej aktywności badawczej poświęcił lizosomom i to on jako pierwszy zidentyfikował lizosomy (zwane wtedy „ciałkami gęstymi” ze względu na ich wysoką gęstość elektronową w obrazach z TEM) jako organelle docelowe dla autofagosomów“1.

Nobel za autofagię

W roku 2016, w dziedzinie medycyny i fizjologii, została przyznana Nagroda Nobla dla japońskiego biologa komórkowego, związanego z Tokyo Institute of Technology, Yoshinori Ōsumi. Odkrycie Japończyka pomaga zrozumieć, w jaki sposób w komórce dochodzi do procesu “samoczyszczenia”. Jak uzasadnił swoją decyzję Komitet Noblowski:

 “Odkrycia Yoshinori Ohsumi’ego doprowadziły do powstania nowego paradygmatu w sposobie rozumienia tego, jak komórki poddają recyklingowi swoją zawartość”

Zaburzenia w procesie autofagii mają związek z wieloma chorobami, m.in. cukrzycą typu 2, chorobą Parkinsona, chorobami mięśnia sercowego, a nawet nowotworami. Odpowiednie wykorzystanie występowania takiego zaburzenia może doprowadzić do samounicestwienia się komórki nowotworowej. autofagia festiwal wibracje

“Niepotrzebne odpady otaczane są błoną, tworząc podobny do woreczka pęcherzyk (autofagosom), transportowany od „przetwórni odpadów”, czyli lizosomu. Autofagosom zlewa się w jedność z lizosomem, a jego zawartość zostaje rozłożona na prostsze składniki. Uzyskane „surowce wtórne” komórka wykorzystuje, jako budulec i/lub paliwo.”2

Yoshinori Ōsumi przeprowadził serię eksperymentów na drożdżach piekarskich, na podstawie których wyjaśnił procesy zachodzące podczas zjawiska autofagii. Następnie udowodnił, że takie procesy zachodzą również w ludzkim organizmie.

Jak pobudzać autofagię w organizmie?

Głównymi sposobami, na wywołanie procesu autofagii w ludzkim organizmie, są wysiłek fizyczny oraz głodówka/post leczniczy.

To pierwsze ma związek z mikrourazami powstającymi podczas ćwiczeń – wtedy to autofagia pojawia się jako odpowiedź na wezwanie ciała do rozpoczęcia procesów regeneracyjnych. Nie powstały dotąd dokładne wytyczne sugerujące, jak długo powinien trwać trening, lub jakie ćwiczenia sprzyjają pojawieniu się autofagii, przyjmuje się jednak, że skuteczniejszy jest trening intensywny, a optymalny czas ćwiczeń to od 150 do 450 minut tygodniowo.

Głód na zdrowie

Proces autofagii jest również stymulowany wzrostem poziomu hormonu glukagonu. Wzrost i spadek glukagonu jest ściśle powiązany z poziomem insuliny. Gdy poziom insuliny rośnie – maleje poziom glukagonu, działa to w obie strony. Gdy spożywamy posiłek – poziom insuliny rośnie, gdy pościmy – maleje, analogicznie – maleje i rośnie poziom glukagonu. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy, można sądzić, że post stanowi najbardziej skuteczny znany czynnik wyzwalający autofagię.

Sirtuiny, czyli eliksir długowieczności

Regularne głodówki aktywują sirtuiny – białka odpowiedzialne za długowieczność i szczupłą sylwetkę.

Bioaktywne związki – polifenole, w które obfitują owoce i warzywa także wykazują zdolność aktywacji sirtuin. To jeszcze bardziej wzmacnia ich korzystne działanie.

 

probiotyk

 

Innym, być może łatwiejszym, sposobem na wywołanie tego procesu w organizmie jest tzw. “okno żywieniowe” (Intermittent fasting). Najbardziej powszechnym sposobem stosowania tej diety jest 16-godzinny okres postu, po którym następuje 8-godzinne okno żywieniowe, podczas którego można spożywać posiłki (z zaznaczeniem, że czas ten powinien przypadać około południa). Bywa, że dietę taką stosuje się również w wariancie 20-godzinnego postu i 4-godzinnego okienka metabolicznego oraz w wariancie 24-godzinnego postu i okna o tym samym wymiarze czasu. Ten ostatni sposób znany jest pod nazwą “dieta ADF” (ang.alternate-day-fasting).

 

O wpływie postu na zdrowie i długowieczność opowiadała podczas targów & konferencji Art of Healing – Dr Ewa Dąbrowska.

Zdrowie – Harmonia – Rozwój – Natura – Dołącz do Festiwalu Wibracje 5.0

Czytaj także:

10 objawów świadczących o braku uziemienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Arkadiusz Orzechowski, Autofagia, czyli wielkie sprzątanie [w:] Kosmos. Problemy nauk biologicznych, 2017, Tom 66, Numer 2 (315), s. 153–166.
2 http://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,yoshinori-ohsumi-dostal-nagrode-nobla-z-medycyny,artykul,1722371.html