Wiktor Gołuszko

Temat: Związki świadome - związek jako inicjacja

Jest poetą, pisarzem, tłumaczem, kompozytorem, wykładowcą, mentorem, doradcą ds. rozwoju potencjału twórczego, twórcą autorskiego cyklu semi­nariów rozwoju kreatywności, założycielem i dyrektorem Co-Evolution Institute. Publikował w czasopismach literackich takich jak „Zeszyty Literackie”, „Nieregularne Pismo Kulturalne Kwartalnik”, „Neurokultura” oraz w periodykach „Wegeteriański Świat” i „Szaman”. Jego wiersz: „Ostatnia Wieczerza” wszedł w skład antologii poezji polskiej poświęconej Beethovenowi, która znalazła się w biografii kompozytora zatytułowanej: „Beethoven – Próba Portretu Duchowego” autorstwa Adama Czartkowskiego. Obecnie artysta ukończył pracę nad misterium: „Hieros Gamos czyli Święte Gody” – sztuką z pogranicza poezji i teatru, do której skomponował również muzykę.

Na Festiwalu da wykład na temat:

ZWIĄZKI ŚWIADOME

Związek jako inicjacja – od związków uzależnionych do związków świętych

Wszystko wokół nas coraz szybciej pędzi, przyspiesza – to niewątpliwie jedno z odczuć, które wspólnie dzielimy i jedna z charakterystycznych cech tych fascynujących czasów.

Ewolucyjne przyspieszenie i związane z nim transformacje dotykają wszystkich dziedzin naszego życia; zmiany są widoczne na polu indywidualnym, na polu związków, grup czy całych społeczeństw. Przemiany i towarzyszący im wzrost samoświadomości przekładają się na dążenie do budowy świadomych związków, gdzie dwoje ludzi – dotychczas połączonych na poziomie osobowości – dokonuje wyborów pozwalających na to, by ich związek stał się ekspresją głębokiej więzi z duszą. Tym samym relacje stają się miejscem praktyki duchowej.

Dołącz do nas! Kup bilet