Warszawskie Bractwo Bartne

Temat: Bartnicy i Pszczelarze Warszawscy

Warszawskie Bractwo Bartne jest młodym Stowarzyszaniem zajmującym się miejskim pszczelarstwem, pszczelarstwem organicznym i kultywowaniem tradycji bartniczych. WBB stawia sobie za cel edukację ekologiczną, szerzenie wiedzy o ginących gatunkach zapylaczy i ginących zawodach, poprzez prelekcje połączone z praktycznymi warsztatami.

Na festiwalu zorganizują namiotową wioskę, gdzie będą prowadzić warsztaty z produkowania hoteli dla zapylaczy i warsztaty z robienia świec, będą uczyć wyplatania uli ze słomy. Zorganizują też całą serie wykładów w tematyce pszczelej. Przy dobrych wiatrach wspólnie z uczestnikami zbudują pokazową pasiekę ( minimum 5 uli) lub kłodę bartną na drzewie.

Dołącz do nas! Kup bilet