Natalia Zacharek

Temat: Rośliny psychoaktywne & szamanizm

Mgr Natalia Zacharek – doktorantka Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania krążą wokół Ekofilozofii, zwierząt w kulturach tradycyjnych, kulturze duchowej dawnych Słowian oraz badaniu roślin psychoaktywnych w kulturach tradycyjnych i społeczeństwie Zachodu. Pasjonatka podróży z dala od cywilizacji, ogrodnictwa, świętego spokoju i psychodelicznego White Beara.

Wykłady, które zostaną przeprowadzone dotyczyć będą duchowości tradycyjnej, która nie wyklucza technik wprowadzania się w trans za pomocą metod naturalnych bądź zażywania środków egzogennych. Pierwszy wykład poświęcony zostanie wpływowi roślin i grzybów psychoaktywnych w dawnych kulturach i cywilizacjach świata. Soma, ayahuaska, amarita, datura, mak, belladonna czy grzyby halucynogenne to rzadko dziś podejmowana problematyka roślin i enteogenów psychoaktywnych ze strony nauk etnologiczno-historycznych. Demonizacja substancji psychoaktywnych w społeczeństwie wywołana przeważnie niewiedzą tabuizuje dziś powszechnie dostęp informacji o odmiennych stanach świadomości. Tymczasem megalityczne cywilizacje, traktujące otaczający ich świat w sakralizowany sposób, korzystały podczas obrzędów ze środków poszerzających świadomość. W prelekcji zostaną omówione substancje psychoaktywne, które stały się czynnikami wpływającymi na kultury i cywilizacje. By zwizualizować omawiane odmienne stany świadomości, wykorzystane będą prace współczesnych artystów m.in. Pablo Amaringo, czy Alex Grey.

Druga prelekcja dotyczyć będzie szamanizmu syberyjskiego w porównaniu do mazateckiego curandero. Instancja szamana w kulturach tradycyjnych posiadała dawniej wiele podobieństw, niezależnie od szerokości geograficznej. Zapotrzebowanie społeczności na „kapłana” i pragnienie łączności z duchami przodków istniała u podstaw niemal każdej kultury tradycyjnej, jako remedium na strach przed nicością po śmierci oraz jako potrzeba kontaktu ze zmarłymi, którzy, przebywając w innej przestrzeni, posiadali dostęp do wszech-wiedzy o zdrowiu oraz życiu ludzi na ziemi. Podobne taktyki oraz funkcje szamanów na świecie, istnieją do dziś. Organizowane święta w społecznościach tradycyjnych, których odbiorcą byli przodkowie, świadczyć mają o pamięci o nich, błogosławieństwie oraz zadośćuczynieniu na prośby śmiertelników do duchów. Wykorzystywane przy okazji tych spotkań enteogeny były jedynie jedną z możliwości wprowadzania biesiadujących oraz szamana w trans. Innymi metodami mogą być medytacja, wykorzystanie bębna szamańskiego czy śpiew gardłowy.

Dołącz do nas! Kup bilet