Ibrom Garaż Ceramiki

Temat: „Trening kreatywności" - warsztaty z gliną

„Uczestnicy treningu kreatywności zazwyczaj stają się bardziej otwarci na nowe doświadczenia, inaczej się odnoszą do kolegów lub współpracowników, wykazują większą samodzielność w planowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej” – podkreśla prof. Edward Nęcka, psycholog z Uniwesytetu Jagiellońskiego i autor książki „Trening twórczości”.

Poprzez zanurzenie rąk w glinie, stymulowane są zakończenia nerwowe znajdujące się na naszych dłoniach. Dzięki czemu, powstają nowe połączenia synaptyczne w naszym mózgu. One natomiast, mają bezpośredni wpływ na podwyższenie elastyczności umysłowej tj. szybkości kojarzenia oraz uczenia się.

Dzięki połączeniu aktywnej pracy manualnej z procesem kreatywnym, stymulujemy nasz mózg do ciągłego rozwoju.

Ponieważ ceramika, jest świetną materią sprawdzającą się w procesie kreatywnego myślenia, zapraszamy na warsztaty, które dadzą  możliwość doświadczenia jej właściwości.

Cele warsztatu:

zabawa!
pobudzenie kreatywności oraz abstrakcyjnego myślenia
integracja z innymi uczestnikami festiwalu

Ibrom Garaż Ceramiki, jest firmą zrzeszającą pasjonatów kreatywnego myślenia. Powstała z inspiracji Kamili Ibrom, która po zakończeniu studiów na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, postanowiła stworzyć firmę, która będzie promować rękodzieło, twórcze myślenie i działanie.

Warsztaty poprowadzą Kamila Ibrom & Mariusz Bąberski.

Dołącz do nas! Kup bilet