Kuba Babicki

Temat: Zielarz i etnofarmakolog

Jest zielarzem i etnofarmakologiem. Prowadzi badania i wykłady z zakresu etnobotaniki, fitofarmakologii, psychofarmakologii i ziołolecznictwa. Pracuje jako analityk medyczny oraz konsultant ds. technologii przetwarzania surowców naturalnych. Jego główny obszar zainteresowań naukowych to: zioła, fitofarmakologiczne i neurofizjologiczne leczenie choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych; substancje psychozomimetyczne i medycyna tropikalna jako nowoczesne źródło leków;

pospolite rośliny flory polskiej i lasów deszczowych Amazonii w praktycznej fitoterapii oraz fitoterapia chorób serca i układu krążenia. Jego imieniem i nazwiskiem nazywane są Pijalnie Ziół, które powstają w zabytkowych miejscach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas Festiwalu poprowadzi dwa wykłady:
1. Psychofarmakologia, fenomenologia i ontologia bezcielesnych istot spotykanych w innych stanach świadomości
Tysiące lat doświadczeń ludzkości z substancjami, enteogenami, roślinami i grzybami indukującymi głębokie zmiany w świadomości, diametralnie wpłynęło na historię, rozwój religii i systemów społecznych oraz medycznych. Jedną z głównych cech wspólnych podróży w odmienne stany świadomości są spotykane tam bezcielesne istoty, które zdają się posiadać niezależną, wysoko zorganizowaną inteligencję. Byty te próbują wchodzić w interakcje z człowiekiem, ale mogą być również obojętnie lub wrogo do nas nastawione. Interakcje te są często podstawą wielu tradycji szamańskich i mają niebagatelny wpływ na proces leczenia prowadzony w obrębie szamańskiego systemu. Również ludzie ukorzenieni w cywilizacji zachodu, nierzadko opisują spotkania z różnymi istotami w odmiennych stanach świadomości. Badania naukowe nad DMT, psylocybiną, czy Ayahuascą ujawniły, że w kontrolowanych warunkach ludzie są w stanie w sposób powtarzalny komunikować się z tymi bezcielesnymi bytami. Obecnie naukowcy są coraz bardziej zainteresowani ontologią tych istot. W wykładzie postaramy się przyjrzeć czym te byty mogą być, w jakich formach występują, co chcą nam przekazać i gdzie można je umiejscowić w topografii innych rzeczywistości, które wyłaniają się podczas zmian w strumieniu świadomości, prokurowanych przez enteogeny. Owe bezcielesne istoty, choć mogą różnić się od siebie wizualnie, to posiadają wiele cech wspólnych wraz z charakterystyką zachowań i energią jaką emanują. Czy możliwe, że zmieniając rezonans w drganiach mikrotubularnych poprzez zmianę balansu chemicznego w mózgu, jesteśmy w stanie rozszerzać naszą świadomość na inne światy oraz spotykać zamieszkujące je, niezależne istoty? Aby odpowiedzieć na to i wiele innych pytań należy zanurkować w badania z takich dziedzin jak entobotanika, parapsychologia, antropologia i psychofarmakologia.
2. Praktyki szamańskie i rdzenne systemy medyczne w ewolucji i leczeniu człowieka
Ludzie doświadczali problemów zdrowotnych i przeciwności losu od początku istnienia na Ziemi. Z czasem dzięki głębszemu poznaniu mechanizmów rządzących przyrodą, człowiek nauczył się wykorzystywać żywioły oraz zasoby natury do leczenia różnych chorób i rozwiązywania problemów. Szamanizm stał się centralną częścią większości dawnych systemów medycznych, co pozwoliło wydajniej nawigować człowiekowi w złożonym środowisku planetarnym oraz cielesnym. Przede wszystkim tradycyjne leczenie opierało się o holistyczne podejście, czyli jednoczesne rozwiązywanie problemów na poziomie ducha i ciała. We współczesnym świecie ludzie ponownie zwracają się ku tym rdzennym praktykom, aby odnaleźć duchowe i fizyczne uzdrowienie. Coraz większą popularność zyskują zioła i fitoterapia, a także ceremonie z udziałem roślin i grzybów psychoaktywnych – enteogeny. W wykładzie omówimy na czym polega szamanizm, jaką rolę odegrał w ewolucji człowieka i czy możliwe jest jego skuteczne zastowanie w lecznictwie. Przyjrzymy się bliżej mechanizmom działania enteogenów na struktury mentalne i fizyczne organizmu ludzkiego oraz porozmawiamy o bezpieczeństwie ich stosowania. Co mówią nam dawne i nowe odkrycia naukowe na temat narzędzi wykorzystywanych od tysięcy lat przez szamanów do głębokiej pracy ze świadomością pacjenta? Jakie środki ostrożności należy zachować wchodząc w rdzenne systemy medyczne? Jak w obecnym świecie wykorzystać zasoby przyrody i mądrość starych praktyk, aby radzić sobie z przeciwnościami losu? Postaram się odpowiedzieć na te pytania w tym wykładzie.

Dołącz do nas! Kup bilet