• Zielone Wibracje

  Zielone Wibracje

  Każdy event produkuje dużą ilość śmieci. Aspiracją Festiwalu Wibracje jest generowanie mniejszej ilości śmieci niż ta powstała przez uczestników prywatnie w czasie trwania Festiwalu.

  Celem Zielonych Wibracji jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które obniżą do minimum negatywny wpływ Festiwalu Wibracje na środowisko. Założeniem jest opracowanie kompletu metod w różnych obszarach organizacji i przebiegu wydarzenia obniżających szkodliwy wpływ na ekosystem. Przestrzenie, na których między innymi chcemy się skupiać to

  Ograniczenie szkodliwych odpadów, z długim okresem rozkładu oraz segregacja śmieci poprzez:

  • wykorzystanie biodegradowalnych, naturalnych, jadalnych naczyń, sztućców
  • pakowanie upominków, koszulek w torby naturalne
  • zakaz wykorzystywania plastikowych „reklamówek” w punktach sprzedażowych
  • promowanie instalowania aplikacji mobilnej z programem Festiwalu, e-bilety, bez druku
  • segregacja śmieci, z podziałem na: sztuczne (zgniatarka do butelek i oddzielne kosze na nakrętki), naturalne, szklane i elektrośmieci (np. baterie)

  Minimalizowanie i optymalizacja wykorzystania energii: solarne ładowarki do telefonów ekologia transportu:

  • organizacja autobusów dla przejazdu z Warszawy oraz tworzenie przestrzeni komunikacyjnej pod uzgadnianie wspólnych przejazdów (grupa FB).

  Zadbanie o wysokiej jakości żywność:

  • zapewnienie na Festiwalu dostępu do wegetariańskiego jedzenia
  • składniki, w miarę możliwości, pochodzące od lokalnych rolników
  • ujęcia wody pitnej

  Ekologia aranżacji przestrzeni:

  • scenografia i wyposażenie stref oparte na materiałach naturalnych, drewnie i płótnie

  Edukacja:

  • edukacja w zakresie wiedzy nt ekologii i funkcjonowania ekosystemów oraz aktualnych zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska
  • warsztaty zero waste