Stowarzyszenie Inicjatyw Proludzkich Entropia

Temat: Ochrona przyrody, bioróżnorodność

O Stowarzyszeniu:
Stowarzyszenie powstało w maju 2017, jako spontaniczny projekt zrodzony z grupy przyjaciół, których ścieżki spotkały się na kursie zielarskim. Swoim entuzjazmem zaraziliśmy kolejne osoby, które tak jak my mają w sobie miłość do przyrody, cenią kreatywność i zdrowy styl życia. Na co dzień jesteśmy rozproszeni po całej Polsce i świecie.

Spotykamy się, aby realizować różne przedsięwzięcia związane z celami, które wpisaliśmy w statut naszego stowarzyszenia. Jest to nasza praca na rzecz rozwoju kontaktów międzyludzkich, ekologii. Chcemy ocalić od zapomnienia dawną wiedzę o tematyce zielarskiej oraz promować naturalne sposoby pozyskiwania, konserwowania i przetwarzania żywności. Jesteśmy również zwolennikami zachowania i rewitalizacji materialnej i niematerialnej kultury tradycyjnej we wszystkich jej przejawach, jednocześnie popierając ideę wielokulturowości i tolerancji wielokulturowej. Chcemy edukować na temat ochrony przyrody, ekologii, zachowania bioróżnorodności, a także o zagrożeniach współczesnego świata.

Podczas Festiwalu:
Na Wibracjach zapraszamy do naszego namiotu, aby przy naparze z zebranych przez nas ziół porozmawiać o tym, jak żyć ekologicznej.

Dołącz do nas! Kup bilet