Ryszard Gąsierkiewicz

Temat: Nowoczesny psychotronik

Ryszard Gąsierkiewicz jest nauczycielem akademickim, absolwentem studiów medycznych i pedagogicznych a także psychoterapeutą, integrującym w swojej praktyce paradygmaty terapii klasycznych i alternatywnych. Zajmuje się szeroko pojętym uzdrawianiem rozumianym jako wieloaspektowa pomoc choremu w poszukiwaniu indywidualnego sposobu radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi problemami, zamiast jedynie uśmierzania psychologicznego lub fizycznego bólu.

Posiada rzemieślnicze uprawnienia mistrza bioenergoterapii i naturopatii, jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnych w tych zawodach przy Izbie Rzemieślniczej, twórcą autorskiej Szkoły Bioterapii w Studium im. J. Ochorowicza w Krakowie, łączącej w przygotowaniu absolwentów do opieki nad chorymi wiedzę medyczną i umiejętność stosowania terapii naturalnych. To jedyna w Polsce szkoła łącząca wiedzę akademicką z naturalną – uczniowie w ramach prowadzonego eksperymentu mogą zdobyć oficjalny zawód medyczny – Opiekun osoby chorej i niepełnosprawnej, a jednocześnie zostać czeladnikami bioenergoterapii.

Potrafi chodzić po żarze, wywoływać zjawiska telekinezy i psychokinezy telepatii, uważa to za całkowicie naturalne, dostępna każdemu doświadczenie. Nie znosi tłumaczenia „niewiadomego niewiadomym”, a zjawiska nieznajdujące na razie racjonalnego wytłumaczenia traktuje wyłącznie jako źródło eksploracji badawczej.

Wieloletni współpracownik Nieznanego Świata, uczeń i przyjaciel największego w Polsce znawcy i popularyzatora psychotroniki, nieżyjącego już Lecha Emfazego Stefańskiego. Prowadził z L.E. Stefańskim przez wiele lat Wakacyjne Spotkania z Psychotroniką pod patronatem Nieznanego Świata. Uczył tam tam m.in. dermooptyki, czyli rozpoznawania kolorów za pomocą dotyku czy opracowanej na bazie metody Łozanowa przez Stefańskiego metodyki błyskawicznej nauki języków obcych, za pomocą której można opanować 3000 słów i zwrotów w ciągu 6 dni.

www.psychotronika.org

Podczas Festiwalu:
poprowadzi wykład dotyczący szeroko rozumianej telepatii, zarówno w kontekście swojej praktyki, zjawiska naukowego, duchowego i psychologicznego.

Dołącz do nas! Kup bilet