Marek Kukułka

Temat: Medytacja, medycyna i Terapia Czasu

MEDYTACJA, MEDYCYNA I TERAPIA CZASU

Indianie mawiają, że każdy człowiek ma w sobie ducha jaguara, który może się w każdej chwili obudzić. Co się wtedy dzieje? Dowiadujemy się, kim jesteśmy naprawdę…
Poznanie Siebie Samego w oparciu o nawiązanie kontaktu z Przestrzenią, wykraczającą poza ramy ciała-umysłu jest najważniejszym aspektem szamańskich podróży. Stoi także w centrum orientacji terapeutycznej w Terapii Czasu, którą uznaje się za esencję współczesnego szamanizmu.

Wspólny mianownik tych dwóch tradycji będzie głównym tematem wykładu z Markiem Kukułką, który pozostawał w bliskim kontakcie zarówno z Manuelem Schochem – twórcą Terapii Czasu – jak i z wieloma szamanami z amazońskiej dżungli i innych części świata. Sam też z pozycji terapeuty z trzydziestoletnim doświadczeniem od ponad 8 lat prowadzi regularnie kręgi medytacji w Przestrzeni Serca z terapeutycznym wykorzystaniem duchowego potencjału szamańskich przekazów, a także doświadczeń ze spotkań z mistrzami duchowymi wielu tradycji, pięciu Tańców Słońca, niezliczonych podróży, wnikliwych obserwacji w oparciu o wrodzony kontakt ze światem duchowym i równoległością istnienia…

O MARKU

Marek Kukulka – Time Therapist, Medicine Man, Sun Dancer. Pracuje jako terapeuta od 1991 roku. Oprócz wrodzonej zdolności postrzegania pól energetycznych i równoległych wymiarów, zebrał szeroki wachlarz spostrzeżeń i doświadczeń z różnych tradycji uzdrawiania. Przez całe życie praktykował mistyczne praktyki buddyjskie, przez kilka lat pomagał filipińskiemu mistrzowi operacji psychicznych (Placido Palitayan), utrzymywał stały kontakt z wieloma różnymi duchowymi nauczycielami z całego świata. Najważniejszym dla niego był Manuel Schoch – szwajcarski jasnowidz i badacz uniwersytetu w Zurychu, który poświęcił swoje życie eksploracji ludzkiej egzystencji poza fizyczną rzeczywistością i stworzył tak zwaną Terapię Czasu, która jest niezwykłym podejściem do psychoterapii i ogólnych dobre samopoczucie, oparte na Ciała-Świadomości i wrodzonych cechach duchowych. Manuel nauczył go kilku technik uzdrawiania aury i zapoznał go z tajemnicami Terapii Czasu, która jest uważana za esencję całego szamanizmu. Po odejściu Manuela Marek rozszerzył swój potencjał terapeutyczny poprzez głęboki kontakt z duchową linią nauczania z Ameryki Południowej i Północnej. Przeszedł setki inicjacji i ceremonii i połączył swoje narzędzia z 30-letnim doświadczeniem terapeutycznym. Obecnie pracuje w całej Europie, głównie w Polsce i na Węgrzech. Raz w miesiącu można dołączyć do jego kręgu w Atenach i częściowo można go wykorzystać do indywidualnych terapii i terapii kambo.

O TERAPII CZASU

Manuel Schoch i Terapia Czasu
Terapia Czasu stanowi bezpośrednią i praktyczną drogę samopoznania, prowadzącą ku temu, by w świadomy sposób zintegrować swój duchowy potencjał z realiami życia codziennego.

Jej twórcą jest Manuel Schoch (1946-2008) – szwajcarski mistyk, nauczyciel i terapeuta. Już we wczesnym dzieciństwie odkrył swoje zdolności postrzegania pozafizycznych wymiarów rzeczywistości, których badaniu i obserwowaniu poświęcił całe swoje życie. Studiował psychologię w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat dokształcał swój warsztat terapeutyczny u boku irlandzkiego uzdrowiciela Boba Moore’a. W 1971 roku rozpoczął samodzielną praktykę terapeutyczną, którą rozwijał w oparciu o własne obserwacje odnośnie ludzkiego systemu energetycznego oraz o wyniki badań, które prowadził na Uniwersytecie w Zurychu i w ramach działalności innych założonych przez siebie instytucji, jak Analytic Centre w Zurychu, HiHo-Collective i Centre for Human Growth. Prowadził także liczne wykłady, szkolenia i warsztaty dla przyszłych terapeutów.

Łącząc wrodzony dar jasnowidzenia z trzydziestoletnią pracą naukową wypracował unikalne podejście do psychologii, w którym uwzględnił energetyczny i duchowy potencjał człowieka, wykraczając tym samym poza ramy ciała-umysłu, na których zatrzymał się dotychczasowy paradygmat naukowy. Owocem tego powstała Terapia Czasu, która poszerza praktykę psychoterapeutyczną o wgląd w Świadomość Poza Ciałem, której motorem jest energia miłości, a nie logika.

Terapia Czasu zakłada, że kluczem do transformacji jest uważna obserwacja bieżących procesów emocjonalnych i ich manifestacji nie tylko z poziomu cielesno-umysłowego, lecz również struktury aury, systemu ciał energetycznych oraz nieśmiertelnych własności duszy.
Kładzie nacisk na realizację indywidualnego, wrodzonego potencjału człowieka, który stanowi jego bramę do szczęścia, jest jednak od niego oddzielony przez grube warstwy wyobrażeń i racjonalizacji wobec energii, które w naturalny sposób przepływają przez pole świadomości, lecz – jeśli ocenione – ulegają zniekształceniu i konsolidacji do stanu dyskomfortu psychofizycznego.
Celem Terapii Czasu jest przekształcenie wszelkiego strachu i oporu wobec życia, który przejawia się w formie rozmaitych stanów emocjonalnych, do stanu Wyciszenia i Miłości, które są domeną Obecności poza granicami ciała i umysłu.

Czas to w tym ujęciu zjawisko psychologiczne, a nie chronologiczne. Stanowi złożony układ indywidualnych reakcji i wzorców odniesienia względem emocji i myśli generowanych w wyniku tych emocji, których analizowanie nie wnosi żadnych praktycznych zmian w procesie terapeutycznym, a wręcz blokuje energię człowieka i oddala go od jego aktualnych zasobów. Czas jest projekcją strachu przed przyszłością na przeszłe sytuacje bez świadomości źródła, z którego się wywodzą, czego skutkiem jest wzmożony lęk przed odczuwaniem i wyrażaniem uczuć oraz potrzeba walki z nimi i z samym sobą.
Walka ta z kolei manifestuje się poprzez wszelkie dolegliwości fizyczne i problemy psychologiczne – są one niczym innym jak rozpaczliwą drogą ujścia dla natury naszego jestestwa, która nie może się inaczej uzewnętrznić, gdyż blokujemy ją poprzez własne zagubienie.
Terapia polega zatem na zmianie perspektywy z umartwiania i bezsilności wobec swych słabości i uwarunkowań w kierunku otwarcia na własny potencjał autoterapeutyczny – nie przez jego wymyślenie, lecz poprzez połączenie się z własnościami duchowymi, które stanowią rzeczywistą esencję bytu każdego człowieka.
Co za tym idzie, Terapeuta Czasu nikogo nie uzdrawia, tylko rozświetla drogę do poznania i zrozumienia Siebie Samego, co jest podstawą (samo)uzdrowienia.

Dołącz do nas! Kup bilet