Jerzy Prokopiuk

Temat: Antropozof

Religioznawca, filozof, psycholog, gnostyk, antropozof – jest przede wszystkim znany jako tłumacz i popularyzator literatury humanistycznej (głównie ezoterycznej, religioznawczej, filozoficznej i psychologicznej); jest twórcą i redaktorem naczelnym Gnosis oraz prezesem honorowym Klubu Gnosis. Poprzez przekłady i eseje, wprowadził do Polski, myśl szwajcarskiego psychologa i psychiatry Carla Gustava Junga.

Za punkt centralny swojego światopoglądu Jerzy Prokopiuk uznaje człowieka, którego rozumie jako symbol, czyli „most” między światem duchowym a fizycznym. Dużo miejsca w swoich pracach poświęcił duchowości antropozoficznej, w której człowiek w swojej realizującej się wolności stanowi „oś świata” i jednocześnie klucz do poznania rzeczywistości. Na Festiwalu zaprezentuje swój światopogląd oparty na antropozofii Rudolfa Steinera i dalej psychologii integralnej C. G. Junga z ideą nieświadomości zbiorowej i archetypami. Przedstawi założenia funkcji doświadczenia opartej na praktyce medytacyjnej, która prowadzi do rozwoju świadomości i zrównoważonego rozwoju w ujęciu europejskim, gnoztycznym.

Dołącz do nas! Kup bilet