Izabela Litwin i Tomasz Kukułowicz

Temat: Fundacja „Jesteśmy Zmianą”

Fundacja „Jesteśmy Zmianą” powstała w obliczu realiów obecnego systemu, służącemu jedynie nielicznym ludziom. Za cel stawia sobie przebudzenie samoświadomości oraz edukację finansową poprzez ukazywanie prawdy na temat rzeczywistości.

Jej działacze pragną zainicjować ogólnopolską dyskusję, której efektem będą przemiany społeczno-gospodarcze, oparte na szczerości i wzajemnym szacunku oraz nastawione na dobro obywateli. Jedną z inicjatyw Fundacji było powołanie studium „Nawigatorzy Jutra”, które od 2014 roku kształci popularyzatorów  Nowej Ekonomii.

Dołącz do nas! Kup bilet